W dniu 17 września 2016 roku w Instytucie Psychologii UG, przy ul. Bażyńskiego 4 w Gdańsku odbędzie się IX Walny Zjazd Członków (Delegatów) PTD w związku ze zbliżającym się terminem zakończenia  czteroletniej kadencji Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Dysleksji. Zgodnie ze statutem PTD został on poprzedzony wyborem władz w oddziałach terenowych Towarzystwa. Tym samym dnia 15 czerwca 2016 odbyło się Walne Zebranie Krakowskiego oddziału PTD w celu ukonstytuowania się nowego zarządu i uchwalenia sprawozdania z działalności. Wybrano również delegata na Walny Zjazd PTD - została nim przewodnicząca naszego oddziału dr Olga Pelc-Pękala.

 


Projekt i wykonanie afresh media

Wszelkie prawa zastrzeżone przez PTD