Oferty szkoleń
poniedziałek, 21 stycznia 2013 00:00

Informujemy o możliwości organizowania szkoleń i warsztatów.

Szkolenia prowadzone przez dr Olgę Pelc-Pękala.

 

Olga Pelc- Pękala, dr nauk hum. w zakresie psychologii.  Psycholog-logopeda, ekspert d.s. diagnozy i terapii dysleksji, wieloletni pracownik Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 4 w Krakowie. Członek Honorowy Polskiego Towarzystwa Dysleksji,  Przewodnicząca Oddziału Krakowskiego PTD. Założyciel i dyrektor niepublicznej Poradni Psychologicznej PTD w Krakowie.

Reprezentuje środowisko w mediach, współpracuje z różnymi instytucjami (m.in. OKE, MEN, PTD, CMPP) w tworzeniu i opiniowaniu projektów dotyczących problematyki specyficznych trudności w nauce. Opiniowała m.in. „Modelowy system profilaktyki i pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom z dysleksja rozwojową” M. Bogdanowicz, A. Bućko, R. Czabaj . Aktualnie jako ekspert ds. dysleksji i SLI (specyficznego zaburzenia języka) współpracuje z Instytutem Badan Edukacyjnych w Warszawie. Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy z dziećmi dyslektycznymi i dziećmi z zaburzeniami rozwoju (m.in. SLI, ADHD).

 

Współautorka Przesiewowego Testu Dekodowania (Szczerbiński M. Pelc-Pękala O. 2007) do wczesnej diagnozy trudności w czytaniu. Także  współautorką nowoczesnej baterii metod do diagnozy dysleksji u uczniów szkoły podstawowej wydanej w 2008 r przez Pracownię Testów Psychologicznych w Warszawie Marta (Bogdanowicz M., Jaworowska A., Krasowicz-Kupis G., Pelc-Pękala O., Pietras I., Stańczak J., Szczerbiński M. Diagnoza dysleksji u uczniów klas trzecich szkoły podstawowej. Przewodnik diagnostyczny).

Wykładowca Podyplomowych Studiów z Diagnozy i Terapii Dysleksji na UMCS, Podyplomowych Studiów Logopedii, Neurologopedii w Świętokrzyskiej Szkoły Wyższej w Kielcach, Logopedii i Terapii Pedagogicznej przy Uniwersytecie Opolskim.

Tematyka szkoleń:

  1. 1. Dostosowanie wymagań edukacyjnych wobec uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi:

- ze specyficznymi trudnościami w nauce szkolnej ( z dysleksją rozwojową)

- z zespołem nadpobudliwości psychoruchowej (ADHD)

- z inteligencją niższą od przeciętnej.

  1. Dziecko z dysleksją rozwojową (SLD) a dziecko ze Specyficznym Zaburzeniem Językowym (SLI).  Diagnoza różnicowa.
  1. Dziecko z trudnościami w nauce w szkole masowej - indywidualizacja systemu nauczania i oceniania.
  1. 4. Diagnoza dziecka a wieku przedszkolnym. Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

  1. 5. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna dla ucznia z trudnościami w uczeniu się.

  1. 6. Specyficzne zaburzenie językowe (SLI) - diagnoza i terapia.

  1. 7. Trudności w czytaniu i pisaniu. Diagnoza i terapia.

  1. 8. Specyficzne zaburzenia  rozwoju umiejętności szkolnych  (dysleksja rozwojowa):

- diagnoza i postępowanie terapeutyczne

-dostosowanie wymagań edukacyjnych.

Szkolenia adresowane są dla rad pedagogicznych lub  zorganizowanych grup (15-20 osób) nauczycieli, psychologów, pedagogów lub pracowników poradni psychologiczno-pedagogicznych. Terminy, wymiar godzin, ceny do uzgodnienia. Uczestnicy otrzymują świadectwa ukończenia formy doskonalenia zawodowego, liczące się do dorobku zawodowego.

Uwaga!

Istnieje możliwość zorganizowania w/w szkoleń poza Krakowem.

 
Projekt i wykonanie afresh media

Wszelkie prawa zastrzeżone przez PTD