Rekomendowane metody diagnozy (cz. II)
czwartek, 07 lipca 2016 09:42

Test

Czytanie/pisanie

Funkcje fonologiczne

Funkcje wzrokowo/przestrzenne

Tempo nazywania

Bateria Testów PTP:

Diagnoza dysleksji u uczniów  klasy  III i V szkoły podstawowej

Czytanie słów sensownych

Łatysz

Czytanie ze skreśleniami

Domek krasnoludków

Dyktando  kl. III

Dyktando kl. V

Uzupełnianie zdań

Zetotest

Nieznany język

Usuwanie fonemów

-

Szybkie nazywanie obrazków

Szybkie nazywanie kolorów

Szybkie nazywanie liter

Szybkie nazywanie cyfr

Szybkie nazywanie liter, cyfr i kolorów

Baterie PTPiP:

Bateria metod diagnozy przyczyn niepowodzeń szkolnych:

Bateria 7-9

Bateria 10-12

Bateria Gim I-III

 

Znajomość liter czytanie

Znajomość liter pisanie
Czytanie głośne

Łatysz

Rozumienie czytanego tekstu

Czytanie ciche

Przepisywanie

Przepisywanie pseudoslów

Pisanie z pamięci

Pisanie ze słuchu

Dyktando

Sprawność fonologiczna

Pamięć fonologiczna

Nieznany język

Usuwanie głosek

Spooneryzmy

Pamięć słuchowa werbalnego materiału sensownego

Integracja słuchowo-wzrokowa

Przerysowywanie figur

Trudna figura

Porównywanie figur

Bezpośrednia pamięć wzrokowa

Pętelkowanie

Szybkie nazywanie

Szybkie nazywanie kolory

Szybkie nazywanie obrazki

Szybkie nazywanie  obrazki i litery

 

Bateria PTPiP:

Zestaw metod trudności w czytaniu.

Test dekodowania.

Znajomość liter

Czytanie słów  prawdziwych

Czytanie słów sztucznych

Analiza słuchowa

Usuwanie fonemów

-

Tempo Nazywania Przedmiotów

Tempo Nazywania Kolorów

Tempo Nazywania Przedmiotów i Kolorów

Tempo Nazywania Liter,

Tempo Nazywania Cyfr,

Tempo Nazywania Liter i Cyfr

TABELA 2. Zestaw baterii testów rekomendowanych do diagnozy  dysleksji i jej ryzyka. Pelc-Pękala O. (oprac. własne)

 
Rekomendowane metody diagnozy (cz. I)
czwartek, 07 lipca 2016 09:32

Metoda

Autor

Wydawca

Skala Ryzyka Dysleksji

Bogdanowicz, M.

Harmonia

Skala Prognoz Edukacyjnych IBE

Wiejak, K., Krasowicz-Kupis, G.,

Bogdanowicz, K.M.

IBE

Zestaw metod diagnozy trudności w czytaniu. Test dekodowania.

Szczerbiński, M,

Pelc-Pękala, O.

PTPiP

Bateria Testów czytania IBE

Bogdanowicz, K.,

Krasowicz-Kupis, G., Wiejak, K.,

IBE

Bateria testów Pisania IBE

Awramiuk, E.,

Krasowicz-Kupis, G.,

Wiejak, K.,

Bogadnowicz, M.

IBE

Bateria testów fonologicznych IBE

Krasowicz-Kupis, G.,

Wiejak, K.,

Bogdanowicz, M.

IBE

Bateria metod diagnozy rozwoju psychomotorycznego dzieci pięcio i sześcioletnich 5/6–R

Bogdanowicz, M.,

Sajewicz-Radtke, U.,

Radtke, B,

Kalka, D.,

PTPiP

Test głośnego czytania „Dom Marka

Bogdanowicz M.,

PTPiP

Skala Umiejętności fonologicznych. Skala F.

Koźniewska E., Matuszewski, R.

CMPPP

Próby analizy i syntezy słuchowej.

Styczek, I.

PWN

Zetotest

Krasowicz-Kupis, G.,

Garner s.c.

Testy szybkiego nazywania PTP. Wersja M

Fecenec, D.,

Jaworowska, A., Matczak,A.,

Stańczak, J.,

Zalewska, E

PTP

TABELA 1. Rekomendowane metody diagnozy dojrzałości do nauki czytania i pisania oraz ryzyka dysleksji (etap pierwszy i drugi) - Pelc-Pękala O. (oprac. własne)

 
Bateria testów do diagnozy dysleksji
wtorek, 05 lipca 2016 09:28

W marcu 2009 r  ukazał się przewodnik diagnostyczny wraz z baterią testów psychologicznych do diagnozy dysleksji. Dzieło to jest efektem pracy, zawiązanego dwa lata temu przy Pracowni Testów Psychologicznych, zespołu do spraw diagnozy dysleksji, którego członkami członkami byli przedstawiciele wyżej wymienionej pracowni, przedstawiciele MEN, środowiska naukowego i psychologowie praktycznie zajmujący się problemem dysleksji. Bateria testów jest pracą zbiorową, w gronie jej autorów /Marta Bogdanowicz, Aleksandra Jaworowska, Grażyna Krasowicz Kupis, Olga Pelc-Pękala, Izabela Pietras, Joanna Stańczak, Marcin Szczerbiński/ jest pracownik naszej Poradni psycholog-logopeda Olga Pelc-Pękala. Wszyscy autorzy są naukowcami, autorytetami w dziedzinie dysleksji w naszym kraju, tym milej zatem, że w tak znamienitym gronie znalazła się nasza koleżanka.

Więcej…
 
Problemy związane z terapią dysortografii
poniedziałek, 04 lipca 2016 09:07

Klasyfikacja ICD-10 dopuszcza możliwość rozpoznawania dysortografii, czyli trudności w poprawnym ortograficznie pisaniu o charakterze izolowanym, bez towarzyszących im także w przeszłości trudności w czytaniu.

Dysortografia (podobnie jak dysleksja) wiąże się  brakiem automatyzmu czynności pisania. Osoba z dysortografią nie jest w stanie pisać w sposób automatyczny tj.  bez zastanawiania się,  jak dane słowo zapisać.  Osoby nie mające trudności to potrafią, co więcej -  zastanawianie się wręcz może wzbudzić wątpliwość, co do poprawności zapisu.

Więcej…
 
„O dysleksji” - Olga Pelc-Pękala
poniedziałek, 04 lipca 2016 08:56

Światowe klasyfikacje zaburzeń i nieprawidłowości rozwojowych (ICD 11 DSM-V) wykazują istnienie specyficznych zaburzeń uczenia, wśród których wyróżnia się specyficzne zaburzenia czytania, czyli  dysleksję, specyficzne zaburzenia poprawnego pisania, czyli dysortografię oraz specyficzne zaburzenia liczenia - dyskalkulię. W osobnej grupie -  specyficznych zaburzeń rozwoju ruchowego ujęta jest dysgrafia. Specyficzne zaburzenia czytania i pisania występują u około 15% populacji (wskaźnik ten od lat nie ulega zmianie), przy czym w Polsce dysleksję diagnozuje się u około 9-10%, zaś dysortografię u około 13-16% (Bogdanowicz 1994).

Dysleksja to trudności w nabywaniu umiejętności czytania, którym mogą (ale nie muszą) towarzyszyć trudności w pisania. Dysortografia to trudności w nabywaniu umiejętności poprawnego pisania o charakterze izolowanym tzn. bez współwystępujących (także w przeszłości) trudności w czytaniu.  Dyskalkulia to trudności w opanowaniu liczenia. Dysgrafia to zaburzenia pisania poprawnego kaligraficznie.

Więcej…
 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 następna > ostatnia >>

Strona 1 z 8
Projekt i wykonanie afresh media

Wszelkie prawa zastrzeżone przez PTD