O zmianie komunikatu dyrektora CKE
Polskie Towarzystwo Dysleksji w Krakowie - strona główna
czwartek, 11 stycznia 2024 10:10

Miło nam donieść, ze spektakularnym  sukcesem zakończyła się akcja zainicjowana przez nasz Odział (Olga Pelc-Pękala) przy współpracy OKE w Krakowie (Dorota Hrapkowicz) i objęta patronatem Zarządu Głównego PTD. Celem  akcji była zmiana możliwych sposobów  dostosowywania warunków zdawania egzaminu ósmoklasisty przez uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się pod postacią  dysortografii i dysgrafii, zawartych w Komunikacie Dyrektora Centralnej Komisji egzaminacyjnej z września 2023. Warto przypomnieć, że niepokój środowiska wzbudziły  szczególnie zapisy z których wynikało, że ucznia  z opinią o dysortografii nie dotyczy:

  • przedłużenie czasu egzaminu z języków obcych nowożytnych i matematyki,
  • zastosowanie szczegółowych zasad oceniania rozwiązań zadań otwartych

uwzględniających specyficzne trudności w uczeniu się w przypadku egzaminu

z  języka obcego nowożytnego i z matematyki.

 

Eksperci CKE uwzględnili informacje, że:

  • zarówno dysleksja jak i dysortografia są zaburzeniami wynikającymi z deficytów poznawczych (głównie fonologicznych) warunkujących opanowanie czynności czytania i pisania. Deficyty te  mają charakter uniwersalny, ponieważ są związane z fonologią języków w ogóle, a więc wpływają negatywnie  na możliwości nabywania w mowie i piśmie  wszystkich języków, a nie tylko języka ojczystego,
  • wolne tempo czytania i pisania są jednymi z osiowych, kryterialnych  objawów  specyficznych trudności w czytaniu i pisaniu, a ich  patomechanizm związany jest  między innymi z wolnym tempem przetwarzania informacji werbalnych i/lub wizualnych. Uczniowie z dysleksją czytają i piszą wolniej , a uczniowie z dysortografią piszą wolniej od swoich rówieśników, bo  wolniej przetwarzają informacje.

Przychylili się do sugestii  dr Olgi Pelc-Pękala, z których wynikało, że:

1.W wypadku ucznia z opinią o dysortografii zastosowanie szczegółowych zasad oceniania rozwiązań zadań otwartych powinno znaleźć zastosowanie także podczas egzaminu z języka obcego (nie tylko z języka polskiego) oraz z matematyki (oczywiście jeśli w opinii wskazane są problemy z zapisem matematycznym)

Specyficzne trudności w poprawnym pisaniu   wynikają z deficytów  poznawczych głównie w obszarze funkcji fonologicznych. Deficyt fonologiczny jest miarą zaburzeń przetwarzania słuchowego i przejawia się trudnościami w poprawnym odtwarzaniu i zapamiętywaniu struktury dźwiękowej słów, w dokonywaniu operacji fonologicznych typu analiza i synteza na materiale sylabowo-głoskowym.  Uczeń z w/w deficytem, oprócz błędów łamiących zasady ortografii (wynikających z deficytu zapamiętywania wzrokowego),  popełnia błędy pisowni niezgodnej z wymówieniem, czyli zamienia, przestawia, dodaje bądź opuszcza litery w słowach oraz błędy pisowni  fonetycznej, czyli pisze tak jak słyszy . Dzieje się tak w odniesieniu do umiejętności pisania w każdym języku, a system fonologiczny języka wyznacza ewentualnie  kategorie i  proporcje możliwych do popełnienia błędów.

Problemy z zapisem matematycznym dotyczą także uczniów z opiniami o dysortografii, ponieważ jej patomechanizm wiąże się z występowaniem (oprócz deficytu fonologicznego) deficytu w obszarze funkcji wzrokowo-przestrzennych. Deficyt ten odpowiada za trudności w różnicowaniu i zapamiętywaniu wzrokowym, w dokonywaniu analizy i syntezy wzrokowej, w odróżnianiu podobnych kształtów, w spostrzeganiu i rozpoznawaniu schematów. Dlatego uczniowie z dysortografią mogą mylić znaki, przestawiać cyfry, błędnie odczytywać  liczby i ułamków, mogą mieć problemy w operowaniu długimi liczbami z wieloma zerami i z dużą ilością miejsc po przecinku, z zapisywaniem działań na ułamkach oraz z liczeniem w słupkach.

 

2.Wolne tempo przebiegu czynności czytania i pisania są cechą charakterystyczną dla wszystkich rodzajów specyficznych trudności w uczeniu się, dlatego opinia o dysortografii, podobnie jak opinia o dysleksji,  powinna skutkować możliwością pisania w wydłużonym czasie wszystkich egzaminów, a nie tylko egzaminu z języka polskiego. Także egzaminu z matematyki.

I zmienili stosowne  zapisy w Komunikacie Dyrektora CKE, co pozwoli  uczniom zdającym egzaminy zewnętrzne w 2024 roku rop roku ich rodzicom i nauczycielom zaosczedzić ograniczyć poziom stresu niepokojua może i pieniędzy wadawanych na ponowene diagnozy.

 
Kontakt z zarządem PTD
Polskie Towarzystwo Dysleksji w Krakowie - strona główna
czwartek, 11 stycznia 2024 09:53

Szanowni Państwo,

Zapraszamy do kontaktu, dyskusji i zadawania pytań. Służymy pomocą w rozwiązywaniu problemów i udzielaniu potrzebnych informacji. Jesteśmy stale do Państwa dyspozycji pod telefonami oraz poprzez kontakt mailowy.

Prosimy o kontakt:

509 659 026  - dr Olga Pelc-Pękala
506 104 769  - Ewa Iskierka-Kasperek

mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 
Oferty szkoleń
Polskie Towarzystwo Dysleksji w Krakowie - strona główna
czwartek, 11 stycznia 2024 09:57

Informujemy o możliwości organizowania szkoleń i warsztatów.

Szkolenia prowadzone przez dr Olgę Pelc-Pękala i dra Marcina Szczerbińskiego

Więcej…
 


Projekt i wykonanie afresh media

Wszelkie prawa zastrzeżone przez PTD