PORADNIA PSYCHOLOGICZNA
POLSKIEGO TOWARZYSTWA DYSLEKSJI

30-045 Kraków
ul. Królewska 2/7 IIp. domofon 207

DIAGNOZA -  TERAPIA  - KONSULTACJE 
- PORADNICTWO

 • TRUDNOŚCI W NAUCE I DOJRZAŁOŚĆ SZKOLNA
 • TRUDNOŚCI W CZYTANIU, PISANIU, LICZENIU /dysleksja, dysortografia, dysgrafia, dyskalkulia/
 • ZABURZENIA ROZWOJU  DZIECKA  (m.in. ADHD)
 • ZABURZENIA MOWY
 • ZABURZENIA ZACHOWANIA I EMOCJI
 • TRUDNOŚCI WYCHOWAWCZE I PROBLEMY RODZINY

 

PORADNIA ŚWIADCZY POMOC:

-  dla dzieci przedszkolnych i szkolnych

-  dla młodzieży i dorosłych


Poradnia  PTD jest placówką niepubliczną

POSIADA UPRAWNIENIA PORADNI PUBLICZNYCH

Pracownicy Poradni PTD

Dyrektor Poradni

dr Olga Pelc-Pękala

psycholog - logopeda

specjalista ds. dysleksji

przewodnicząca Oddziału Krakowskiego PTD

REJESTRACJA: 643-16-75, 509 659 026

mgr Ewa Iskierka-Kasperek

psycholog

REJESTRACJA: 637-04-38, 506 104 769

mgr Małgorzata Rucka

pedagog-logopeda

REJESTRACJA: 602 822 589

 

Z Poradnią  współpracuje psycholog mgr Ewa Nowak – zajmująca się diagnozą i terapią dyskalkulii.

REJESTRACJA: 600 625 785.

 

Przyjęcia pacjentów  po uprzedniej rejestracji telefonicznej lub osobistej.

 

Dyrektor Poradni  dr Olga Pelc-Pękala – w sprawie skarg – przyjmuje po uprzednim umówieniu telefonicznym lub osobistym.

 

Organ prowadzący:

Polskie Towarzystwo Dysleksji
Odział nr 3 w Krakowie
31-046 Kraków ul.Gertrudy 2
NIP: 676-11-73-875 Regon: 350819476

 

Charakter Poradni: niepubliczna placówka specjalistyczna, posiadająca uprawnienia poradni publicznych w zakresie diagnozowania i opiniowania w sprawach dysleksji.

Zadania i zakres działalności:

- dr Olga Pelc-Pękala psycholog-logopeda:

 • Diagnoza psychologiczno-logopedyczna  małego dziecka z zaburzeniami rozwoju. Wczesne wspomaganie rozwoju.
 • Diagnoza i kształtowanie dojrzałości szkolnej u dzieci w wieku przedszkolnym.
 • Diagnoza i terapia dziecka ze specyficznymi zaburzeniami rozwoju językowego – SLI.
 • Diagnoza trudności w czytaniu i pisaniu. Dysleksja, dysortografia, dysgrafia – dzieci, młodzież , dorośli.
 • Diagnoza trudności w nauce i niepowodzeń szkolnych: dzieci i młodzież.
 • Diagnoza i terapia dzieci z zespołem ADHD oraz dzieci z zaburzeniami emocji i zachowania.
 • Diagnoza i praca z dzieckiem zdolnym. Indywidualny tok nauczania.
 • Poradnictwo dla rodziców i nauczycieli

 

- Ewa Iskierka-Kasperek - psycholog, mediator;

 • Diagnoza trudności w uczeniu się i niepowodzeń edukacyjnych u dorosłych, młodzieży i dzieci,
 • Diagnoza trudności w czytaniu i pisaniu. Dysleksja, dysortografia, dysgrafia – dzieci, młodzież, dorośli,
 • Diagnoza i terapia dzieci z zespołem ADHD oraz dzieci z zaburzeniami emocji i zachowania,
 • Diagnoza dojrzałości szkolnej,
 • Stymulacja procesów umysłowych, myślenia twórczego,
 • Pomoc osobom: potrzebującymi uporać się z trudnymi doświadczeniami życiowymi,
 • z niską motywacją do działania i wysiłku intelektualnego,
 • które mają niewielkie poczucie zadowolenia z podjętych zadań i ról życiowych,
 • cierpiącym na fobie.
  Więcej informacji na stronie: www.eiskierka.pl

 

- Małgorzata Rucka

Diagnoza logopedyczna ma na celu ocenę rozwoju mowy, określenie ewentualnych nieprawidłowości występujących w procesie komunikowania się.  Opisuje defekty językowe POSZUKUJĄC związków przyczynowo – skutkowych, zawiera wskazania TERAPEUTYCZNE oraz prognozowanie.

Współczesna diagnoza logopedyczna opiera się na:

 • szczegółowym wywiadzie o pacjencie lub z pacjentem,
 • obserwacji,
 • wstępnego badania mowy i badań uzupełniających,
 • uwzględnia poziom rozumienia i nadawania mowy, a jeśli to możliwe – umiejętności w zakresie czytania i pisania,
 • jeżeli to konieczne – weryfikowana jest badaniami specjalistycznymi.

Oferujemy Państwu diagnozę oraz terapię logopedyczną w zakresie:

 • zaburzeń i zakłóceń rozwoju mowy i języka,
 • opóźnień rozwoju mowy,
 • zaburzeń artykulacji,
 • niepłynności mowy,
 • afazji,
 • specyficznych zaburzeń językowych.

 

PORADNIA POLSKIEGO TOWARZYSTWA DYSLEKSJI
POSIADA UPRAWNIENIA PORADNI PUBLICZNYCH
NADANE PRZEZ KURATORIUM OŚWIATY

 
Projekt i wykonanie afresh media

Wszelkie prawa zastrzeżone przez PTD