Historia:

PTD zapoczątkowało swoją działalność w 1990 roku. Zrzesza rodziców dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu czyli dysleksją rozwojową oraz profesjonalistów służących im pomocą: psychologów, logopedów oraz nauczycieli-terapeutów. Towarzystwo posiada obecnie 32 oddziały terenowe (dane z 2015 roku).

Poradnia w Krakowie istnieje od 1998r. Uprawnienia poradni publicznych uzyskała w 2000 r. Do kwietnia 2010 roku mieściła się przy ul. Mogilskiej 80 (w przychodni Polfy-Plivy). Od 1.09.2012 mieści się przy ul.Królewskiej 2 (wcześniej krótko ul.Młyńska 11 oraz ul. Lotnicza 3).

Kadra: od początku istnienia Poradni pracowały w niej panie:

dr Olga Pelc-Pekala -  psycholog-logopeda, specjalista ds. dysleksji,
mgr Wanda Papugowa -psycholog, edukator
mgr Ewa Iskierka - Kasperek -  psycholog,
mgr Agnieszka Wypych- psycholog, polonista , terapeuta pedagogiczny
mgr Małgorzta Rucka – pedagog-logopeda, nauczyciel dyplomowany,
mgr Teresa Pyzik – pedagog-terapeuta.

Aktualnie w Poradni pracują: Olga Pelc-Pękala, Ewa Iskierka-Kasperek, Małgorzata Rucka, Ewa Nowak – psycholog, specjalista ds. dyskalkulii

Dyrektor Poradni:  dr  Olga Pelc-Pękala – przewodnicząca Oddziału Krakowskiego PTD.

Charakter Poradni: niepubliczna placówka specjalistyczna, posiadająca uprawnienia poradni publicznych w zakresie diagnozowania i opiniowania w sprawach dysleksji.

Członkowie Honorowi Polskiego Towarzystwa Dysleksji (Oddział  Terenowy nr 3 w Krakowie):

  • Maria Szurmiak (1925-1993)

Pedagog, polonista dr nauk hum. w zakresie pedagogiki, absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego, wieloletni pracownik Poradni Wychowawczo-Zawodowej nr 4 w Krakowie - Nowej Hucie.
Przedwojenna harcerka, w latach wojny i okupacji żołnierz Szarych Szeregów działajacy w rejonie Podkarpacia (okolice Krosna).
W latach siedemdziesiątych XX wieku pomysłodawca idei  stworzenia systemu  powszechnej opieki terapeutycznej dla dzieci z dysleksją.  Założyciel i koordynator zespołów reedukacyjnych w szkołach podstawowych w Nowej Hucie.  Autorka pierwszego w Polsce podręcznika  z zakresu terapii pedagogicznej.

  • Lena Szyndler

Pedagog, terapeuta dysleksji, reedukator. Wieloletni pracownik Wojewódzkiej Poradni Wychowawczo-Zawodowej w Krakowie, potem Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej dla Dzieci Dyslektycznych w Krakowie.
Autorytet w dziedzinie dysleksji, założyciel  i  pierwsza przewodnicząca Oddziału krakowskiego PTD. Twórca programów terapeutycznych dla dzieci z dysleksją. Autorka książek „Pomyśl Zapamiętaj Zapisz. Ćwiczenia wspomagające myślenie i koncentrację uwagi. cz. I i cz. II (2004.Kraków. Wydawnictwo Pol-Druk).

  • Wanda Papugowa - członek honorowy PTD od 2007r.

Psycholog, edukator, absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego. Pracownik naukowy Instytutu Psychologii, Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 4 w Krakowie, założyciel i kierownik Pracowni Wojewódzkiego Ośrodka Metodycznego w Krakowie. a potem Małopolskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Krakowie.
Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Niepołomicach i  Krakowie. Założyciel i przewodnicząca Oddziału Krakowskiego PTD w ubiegłych latach. Autorytet w dziedzinie dysleksji, przez długie lata wyznaczająca kierunki działalności Towarzystwa. Organizator wielu konferencji i szkoleń poświęconych tematyce diagnozy i terapii dysleksji.

  • Olga Pelc-Pękala - członek honorowy PTD od 2008r.

Psycholog-logopeda, dr nauk hum. w zakresie psychologii, absolwentka uniwersytetu Jagiellońskiego (psychologia) i Warszawskiego (logopedia). Ekspert d.s. diagnozy i terapii dysleksji, wieloletni pracownik Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 4 w Krakowie.  Przewodnicząca Oddziału Krakowskiego PTD od 2004. Założyciel i dyrektor niepublicznej Poradni Psychologicznej PTD w Krakowie.
Reprezentuje środowisko w mediach, współpracuje z różnymi instytucjami (m.in. OKE, MEN, PTD, CMPP) w tworzeniu i opiniowaniu projektów dotyczących problematyki specyficznych trudności w nauce. Opiniowała m.in. „Modelowy system profilaktyki i pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom z dysleksja rozwojową” M. Bogdanowicz, A. Bućko, R. Czabaj. Aktualnie jako ekspert ds. dysleksji i SLI (specyficznego zaburzenia języka) współpracuje z Instytutem Badan Edukacyjnych w Warszawie.
Współautorka Współautorka Przesiewowego Testu Dekodowania (Szczerbiński M. Pelc-Pękala O. 2007) do wczesnej diagnozy trudności w czytaniu. Także  współautorka nowoczesnej baterii metod do diagnozy dysleksji u uczniów szkoły podstawowej wydanej w 2008 r przez Pracownię Testów Psychologicznych w Warszawie (Bogdanowicz M., Jaworowska A., Krasowicz-Kupis G., Pelc-Pękala O., Pietras I., Stańczak J., Szczerbiński M. Diagnoza dysleksji u uczniów klas trzecich szkoły podstawowej. Przewodnik diagnostyczny)
Wykładowca Podyplomowych Studiów z Diagnozy i Terapii Dysleksji na UMCS, Podyplomowych Studiów Logopedii, Neurologopedii w Świętokrzyskiej Szkoły Wyższej w Kielcach, Logopedii i Terapii Pedagogicznej przy Uniwersytecie Opolskim ( w latach 1993-2000).

  • Marcin Szczerbiński - członek honorowy PTD od 2010 r.

Doktor psychologii, od 2011 r.  adiunkt Instytutu Psychologii Stosowanej Uniwersytetu w Cork (Irlandia), a wcześniej (w latach 2001-2011) Instytutu Logopedii na Uniwersytecie w Sheffield (W. Brytania). Absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego i University College London.
Wieloletni Członek Oddziału Krakowskiego Polskiego Towarzystwa Dysleksji, reprezentujący Towarzystwo poza granicami kraju. Autorytet w dziedzinie dysleksji, udzielający wsparcia merytorycznego, krzewiciel nowoczesnej wiedzy o dysleksji.
Ma znaczny wkład w rozwój polskiej myśli psychologicznej w dziedzinie dysleksji. Od lat (najczęściej społecznie) wygłasza wykłady, prowadzi szkolenia i warsztaty, pełni funkcje tłumacza podczas wielu konferencji naukowych organizowanych przez Polskie Towarzystwo Dysleksji.
Jest pomysłodawcą i współtwórcą wielu badań naukowych, które prowadził wspólnie z przedstawicielami różnych środowisk z całej Polski, między innymi z Krystyną Sochacką, Jadwiga Wrońską, Izabelą Pietras, Olgą Pelc-Pękala, a których wyniki prezentowane podczas różnych konferencji wyjaśniają i porządkują wiele spraw związanych z problematyką diagnozy i terapii dysleksji.    
Jest współautorem stworzonych w ostatnich latach nowoczesnych metod do diagnozy dysleksji: Przesiewowego Testu Dekodowania (Szczerbiński, Pelc-Pękala 2007) oraz baterii testów do diagnozy dysleksji u uczniów klas trzecich i piątych szkoły podstawowej (Bogdanowicz i in., 2007; Jaworowska i in.; 2010). Na stronie Akademii Ortograffiti prowadzi blog poświęcony tematyce psychologii edukacyjnej (http://www.akademiaortograffiti.pl/Blogi/Blog-dra-Marcina-Szczerbinskiego).


 
Projekt i wykonanie afresh media

Wszelkie prawa zastrzeżone przez PTD