Zarząd

 

Aktualny skład Zarządu:

Przewodnicząca: Olga Pelc-Pękala

Z-ca przew.: Jolanta Heczko

Sekretarz: Ewa Iskierka-Kasperek

Skarbnik: Grażyna Łuczak

Członek zarządu: Elżbieta Piwowar

 

Aktualny skład Komisji Rewizyjnej:

Marzena Bylica

Ewa Nowak

Małgorzata Rucka

 
Projekt i wykonanie afresh media

Wszelkie prawa zastrzeżone przez PTD